Huisregels

Voor de goede orde vermelden wij hier nog even onze ‘huisregels’. Zoals wij aannemen kent u al veel van deze regels…

  • Huisdieren zijn niet toegestaan
  • Na 22:00 uur geen geluid meer buiten
  • U dient ten alle tijden het huis en het perceel netjes te houden
  • Vernielingen, (moedwillige) breuk staan wij uiteraard niet toe
  • Gebruik internet (via Wifi) wordt u aangeboden op voorwaarden dat u algemene goede zeden betracht en op basis van ‘fair use’
  • Bij onrechtmatig gebruik van het internet tijdens de huurperiode stellen wij u aansprakelijk en delen wij onze bevindingen met opsporingsdiensten
  • Exorbitant gebruik van water, elektra of gas (cv) worden aan huurder doorbelast
  • Gebruik van elektronische apparatuur is op eigen risico
  • Gebruik wasmachine is op eigen risico